พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑๐

พระธรรมเทศนาชุดที่ ๑๐

 1. แบบแผนครูอาจารย์ :: 1 มกราคม 2555
 2. การประพฤติพรหมจรรย์ :: 8 มกราคม 2555
 3. เพศที่เหมาะสม (สมณะ) :: 23 มกราคม 2555
 4. เทศน์ที่ ม.รามคำแหง :: 28 มกราคม 2555
 5. เทศน์ที่ ร.พ.BNH :: 29 มกราคม 2555
 6. มหาบุรุษ :: 7 กุมภาพันธ์ 2555
 7. เนกขัมมบารมี :: 21 กุมภาพันธ์ 2555
 8. เทศน์ที่ ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ :: 22 กุมภาพันธ์ 2555
 9. อย่าออกนอกทาง เทศน์วันมาฆบูชา :: 7 มีนาคม 2555
 10. ปฏิปทาอันประเสริฐ :: 6 เมษายน 2555
 11. จุดหมายการบรรพชา :: 20 เมษายน 2555
 12. ศึกษาเพื่อความดับทุกข์ :: 5 พฤษภาคม 2555
 13. ความเห็นที่ถูกต้อง เทศน์วันวิสาขบูชา :: 4 มิถุนายน 2555
 14. อริยมรรค อริยผล :: 18 มิถุนายน 2555
 15. ผู้เห็นภัยในวัฏฏสงสาร 18 กรกฏาคม 2555
 16. ผู้รู้ที่บริสุทธิ์ เทศน์วันอาสาฬหบูชา 2 สิงหาคม 2555
 17. หน้าที่พระโยคาวจรเจ้า 17 สิงหาคม 2555
 18. สมรภูมิ ต่อสู้กิเลส 01 กันยายน 2555
 19. ปัจจุบันจิต ปัจจุบันธรรม 15 กันยายน 2555
 20. หนทางสู่มรรคผล 30 กันยายน 2555
 21. บวชเพื่อละกิเลส 15 ตุลาคม 2555
 22. กายวิเวก จิตวิเวก 30 ตุลาคม 2555
 23. อุบายปัญญา 13 ธันวาคม 2555
 24. นักปฏิบัติต้องฝืนกิเลส 28 ธันวาคม 2555
 25. บำเพ็ญบารมี 31 ธันวาคม 2555

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา