พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๙

พระธรรมเทศนาอบรมพระและฆราวาส ในวันอุโบสถ
โดย ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต
วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

 1. สำรวมใจ :: 4 ม.ค.2554
 2. สมาธิต้องมีสติต่อเนื่อง :: 19 ม.ค.2554
 3. มีสติตั้งมั่นในปัจจุบัน :: 3 ก.พ.2554
 4. บารมีคือกำลังใจ วันมาฆบูชา :: 18 ก.พ.2554
 5. มีสติกำหนดที่ใจ :: 18 เม.ย.2554
 6. ต่อสู้กับตนเอง :: 2 พ.ค.2554
 7. เพลิดเพลินในของเก่า วันวิสาขบูชา :: 17 พ.ค.2554
 8. ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา :: 1 มิ.ย.2554
 9. จิตรอบรู้ในกองสังขาร :: 15 ก.ค.2554
 10. สำรวมคำพูด :: 30 ก.ค.2554
 11. วัตรปฏิบัติสมัยอยู่วัดหนองป่าพง :: 14 ส.ค.2554
 12. กิเลสดับที่ใจ :: 28 ส.ค.2554
 13. เสียสละเพื่อธรรม :: 12 ก.ย.2554
 14. สิ่งที่ควรระวังคือใจ :: 27 ก.ย.2554
 15. แนวทางของครูบาอาจารย์ :: 12 ต.ค.2554
 16. ใจยินดีในธรรม :: 26 ต.ค.2554
 17. นิสัยปัจจัย เทศน์วันทอดกฐิน :: 30 ต.ค.2554
 18. สำรวมใจให้เป้นกลาง :: 10 พ.ย.2554
 19. การงานทางธรรม :: 10 ธ.ค.2554
 20. งานที่หนักหนาสาหัส :: 24 ธ.ค.2554
 21. ทางของผู้มีปัญญา :: 31 ธ.ค.2554
 22. ร่องรอยคำสอนของพระพุทธองค์ :: 22 ม.ค.2554

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา