พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๙

พระธรรมเทศนาอบรมพระและฆราวาส ในวันอุโบสถ
โดย ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต
วัดบุญญาวาส ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

No playlist(s)

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา