พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๕

พระธรรมเทศนาชุดที่ ๕

 1. ทำจิตให้เป็นกลางทุกอิริยาบท :: 18 มกราคม 2550
 2. ธรรมธาตุ :: 16 กุมภาพันธ์ 2550
 3. ความรู้ที่บริสุทธิ์ :: 3 มีนาคม 2550
 4. บวชเพื่ออะไร :: 18 มินาคม 2550
 5. ชอบเอาอย่าง แต่ไม่ชอบเอาเยี่ยง
 6. บารมี 10 (วันวิสาขบูชา) :: 31 พฤษภาคม 2550
 7. อย่าหลงในภพชาติ :: 14 มิถุนายน 2550
 8. อย่ายอมแพ้ต่อกิเลส :: 29 มิถุนายน 2550
 9. อย่าประมาทในอายุ :: 28 กรกฏาคม 2550
 10. เทศนาวันอาสาฬหบูชา :: 29 กรกฏาคม 2550
 11. ผู้ซึ่งเกิดใหม่ในศาสนา :: 13 สิงหาคม 2550
 12. ผู้นำศาสนานั้นสำคัญ :: 11 ตุลาคม 2550
 13. แม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มี :: 26 ตุลาคม 2550
 14. เทศนาวันทอดกฐินปี 2550 :: 11 พฤศจิกายน 2550
 15. ต้องสละ ต้องละ จึงจะพ้นทุกข์ :: 24 มกราคม 2550
 16. เทศนางานฉลองเจดีย์ จ.น่าน :: 03 มกราคม 2551

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา