พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๔

พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๔

 1. หน้าที่ของสมณะ :: 14 มกราคม 2549
 2. สิ่งที่เกิดขึ้นได้ยาก :: 29 มกราคม 2549
 3. วิสุทธิอุโบสถ(วันมาฆบูชา) :: 13 กุมภาพันธ์ 2549
 4. ต้องรู้เท่าทันอารมณ์ :: 27 เมษายน 2549
 5. ที่พึ่งที่แท้จริง(วันวิสาขบูชา) :: 12 พฤษภาคม 2549
 6. สำรวมจิตในข้อวัตร :: 27 พฤษภาคม 2549
 7. สละชีวิตเพื่อธรรม :: 11 มิถุนายน 2549
 8. หนทางของสมณะ :: 25 มิถุนายน 2549
 9. ให้เชื่อมั่นในคำสอน :: 10 กรกฏาคม 2549
 10. การเข้าพรรษา(วันปวารณาเข้าพรรษา) :: 11 2549
 11. เห็นสมมุติก็ถึงวิมุติ :: 25 กรกฏาคม 2549
 12. สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี :: 9 สิงหาคม 2549
 13. เหตุแห่งจิตเสื่อม :: 23 สิงหาคม 2549
 14. ให้ภาวนาตลอดชีวิต :: 7 กันยายน 2549
 15. ชีวิตไม่แน่นอน :: 22 กันยายน 2549
 16. อริยะประเพณี :: 07 ตุลาคม 2549
 17. ศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ใจ :: 21 ตุลาคม 2549
 18. อาศัยปัจจัยสี่ด้วยปัญญา :: 05 พฤศจิกายน 2549
 19. ประเทศที่เหมาะสม :: 20 พฤศจิกายน 2549
 20. เข้ามาบวชทำไม :: 05 ธันวาคม 2549
 21. อย่าให้กิเลสเหนือใจ :: 19 ธันวาคม 2549

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา