พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑๒

พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑๒

 1. เอาให้แน่ เอาให้จริง :: ๐๘ ก.ย. ๒๕๕๗
 2. สงครามนอก สงครามใน :: ๒๓ ก.ย. ๒๕๕๗
 3. สิ่งที่ต้องการ โดยแท้จริง :: ๐๘ ต.ค. ๒๕๕๗
 4. สติวินัย :: ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๗
 5. งานที่ยากที่สุด :: ๐๖ พ.ย. ๒๕๕๗
 6. ต้นตอของกิเลส :: ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๗
 7. ศึกษาเรื่องของกายและใจ :: ๐๖ ธ.ค. ๒๕๕๗
 8. ให้เอาเยี่ยง อย่าเอาอย่าง :: ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๗
 9. จุดหมายปลายทาง :: ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗
 10. อย่าลังเลสงสัย :: ๐๔ ม.ค. ๒๕๕๘
 11. สติเฝ้าดูใจ :: ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘
 12. อริยประเพณี :: ๐๓ ก.พ. ๒๕๕๘
 13. สติปัญญาเห็นความทุกข์ :: ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๘
 14. ศาสนธรรม ประมาณค่าไม่ได้ :: ๐๔ มี.ค. ๒๕๕๘
 15. ผู้มีปัญญา :: ๐๓ เม.ย. ๒๕๕๘
 16. ทวนกระแสของจิต :: ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘
 17. หลงอารมณ์ ก็หลงโลก :: ๐๒ พ.ค. ๒๕๕๘
 18. ปล่อยวางขันธ์ทั้ง ๕ :: ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๘
 19. แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา :: ๐๑ มิ.ย. ๒๕๕๘
 20. กำหนดรู้อยู่ที่ธรรม :: ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘
 21. องครักษ์เป็นอวิชชา :: ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘
 22. สิ่งที่คิดว่าเป็นใจ นั้นไม่ใช่ใจ :: ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๘
 23. ธรรมะอยู่ฟากตาย :: ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๘

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา