พระธรรมเทศนา ที่มูลนิธิมายาโคตมี ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙

พระธรรมเทศนา ที่มูลนิธิมายาโคตมี วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  1. เทศนา ที่มูลนิธิมายาโคตมี

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา