พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑๓

เสียงพระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตโต ชุดที่ ๑๓ 
ณ วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

No playlist(s)

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา