เทศน์อบรมพระ วันที่ ๒๙ พย.๒๕๕๙ เพลงของกิเลส

พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต  เทศน์อบรมพระ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

  1. เพลงของกิเลส :: ๒๙ พย. ๒๕๕๙

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา