เทศน์อบรมพระ วันที่ ๑๔ ธค.๒๕๕๙ ปัจฉิมโอวาท

เทศน์อบรมพระ วันที่ ๑๔ ธค.๒๕๕๙ ปัจฉิมโอวาท

  1. ปัจฉิมโอวาท :: ๑๔ ธค. ๒๕๕๙

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา