เทศน์อบรมพระ วันที่ ๑๔ ธค.๒๕๕๙ ปัจฉิมโอวาท

เทศน์อบรมพระ วันที่ ๑๔ ธค.๒๕๕๙ ปัจฉิมโอวาท

No playlist(s)

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา