เทศน์อบรมพระ วันที่ ๓๑ ธค.๒๕๕๙ เตรียมจิตของเราให้พร้อม

เทศน์อบรมพระ วันที่ ๓๑ ธค.๒๕๕๙ เตรียมจิตของเราให้พร้อม

  1. เตรียมจิตของเราให้พร้อม :: ๓๑ ธค. ๒๕๕๙

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา