วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

วัดบุญญาวาส Watboonyawad

อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

พระราชพัชรมานิต

พระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินงานถวายผ้ากฐิน วัดบุญญาวาส และวัดสาขา ๒๕๖๕

ปฏิทินงานถวายผ้ากฐิน วัดบุญญาวาส และวัดสาขา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศแต่งตั้ง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ลงนามแต่งตั้งให้ พระราชพัชรมานิต(อัครเดช) ถิรจิตฺโต เจ้าอาวาสวัดบุญญาวาส จ.ชลบุรี

เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๓
แต่งตั้ง ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ในหลวงทรงพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต เป็น พระราชพัชรมานิต

พระธรรมเทศนา พิเศษ

พระธรรมเทศนา ในงานพิเศษต่างๆ งานถวายผ้ากฐิน งานหล่อพระ กิจนิมนต์เทศน์นอกสถานที่

พระธรรมเทศนา งานทอดกฐินสามัคคี ปี ๖๓ ณ วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ

วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

ติดต่อวัดบุญญาวาส

วัดบุญญาวาส:
หมู่ 8 บ้านคลองใหญ่ ตำบลบ่อทอง
อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทรศัพท์: 087-999-6154 / เฉพาะเวลา 09.00-12.00 น. (เท่านั้น)
อีเมล: watboonyawad [at] gmail.com

ช่องทางโซเชียล

แผนที่วัดบุญญาวาส