พระธรรมเทศนา ชุดที่ ​๑

พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๑


Notice: Undefined index: 006000011 in /home/tenmayphot/domains/watboonyawad.com/public_html/audio.php on line 117
 1. ๑. แนวทางแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา
 2. ๒. ธรรมชาติทั้งหลายคือธรรมะ
 3. ๓. เข้าพรรษา – ข้อวัตรปฏิปทา
 4. ๔. เบื้องต้นแห่งการภาวนา
 5. ๕. ความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลส
 6. ๖. ธรรมเทศนา ณ ประเทศออสเตรเลีย
 7. ๗. ภาวนาอย่าเลือกกาล
 8. ๘. เห็นธรรมหรือยัง
 9. ๙. มัชฌิมาปฏิปทา
 10. ๑๐. พุทธบารมี
 11. ๑๑. เกิดที่ใจ ดับที่ใจ
 12. ๑๒. ข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด
 13. ๑๓. สติปัญญาตามรักษาจิต
 14. ๑๔. ออกพรรษาอย่าทิ้งภาวนา
 15. ๑๕. วันประชุมเพลิง หลวงพ่อเทียบ ถิรธัมโม
 16. ๑๖. จงตั้งใจทำความเพียรกันให้มาก
 17. ๑๗. พลังแห่งสติในปัจจุบันธรรม
 18. ๑๘. อย่างเชื่อใจ ถ้ายังไม่ไร้ซึ่งกิเลส
 19. ๑๙. บัวข้างบนหรือบัวข้างล่าง
 20. ๒๐. เราต้องมีความฉลาดในขบวนการของจิต
 21. ๒๑. อย่าท้อถอยความเพียร
 22. ๒๒. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
 23. ๒๓. จงหาอุบายแก้กิเลส
 24. ๒๔. หนทางอันเลิศ
 25. ๒๕. ทุกขเวทนา

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา