พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๒

พระธรรมเทศนา ชุดที่ ๒


Notice: Undefined index: 006000012 in /home/tenmayphot/domains/watboonyawad.com/public_html/audio.php on line 117
 1. ๑. ชำระจิต ให้พ้นทุกข์
 2. ๒. สติคือทางสายเอก
 3. ๓. ต้องฉลาดในอุบายภาวนาถอดถอนกิเลส
 4. ๔. วันมาฆบูชา - สิ่งที่คิดไม่ใช่จิต สิ่งที่ไม่คิดนั่นแหล่ะจิต
 5. ๕. อย่าลืม จุดมุ่งหมายของการบวช
 6. ๖. หลักการอยู่ร่วมกัน
 7. ๗. เด็ดเดี่ยวมุ่งพระนิพพาน
 8. ๘. ประชุมจำพรรษาสลดสังเวช
 9. ๙. วันวิสาขบูชา - อย่าประมาทในชีวิต
 10. ๑๐. รู้จักประมาณในการบริโภค
 11. ๑๑. อย่าให้กิเลสครอบงำใจ
 12. ๑๒. ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร
 13. ๑๓. ข้อวัตรและการอยู่ร่วมกัน
 14. ๑๔. ปัจจัย 4
 15. ๑๕. ดูแบบอย่าง
 16. ๑๖. อดกลั้นต่อคำสอน
 17. ๑๗. ปฏิปทาที่ถูกต้อง
 18. ๑๘. ทำในชาตินี้แหล่ะ
 19. ๑๙. วิเวก

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา