พระธรรมเทศนา ที่มูลนิธิมายาโคตมี ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๙

พระธรรมเทศนา ที่มูลนิธิมายาโคตมี วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


Notice: Undefined index: 006000018 in /home/tenmayphot/domains/watboonyawad.com/public_html/audio.php on line 117
No playlist(s)

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา