เทศน์อบรมพระ วันที่ ๒๙ พย.๒๕๕๙ เพลงของกิเลส

พระธรรมเทศนา ท่านพระอาจารย์อัครเดช ถิรจิตฺโต  เทศน์อบรมพระ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


Notice: Undefined index: 006000022 in /home/tenmayphot/domains/watboonyawad.com/public_html/audio.php on line 117
No playlist(s)

*คลิ๊กที่รายชื่อไฟล์ เพื่อฟังพระธรรมเทศนา