ทำวัตรขอขมาครูอาจารย์ในวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

เหล่าคณะศิษยานุศิษย์ ทำวัตรขอขมาครูอาจารย์ ท่านพระอาจารย์ตั๋น เนื่องในวันสงกรานต์ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕