ปฏิทินงานถวายผ้ากฐิน วัดบุญญาวาส และวัดสาขา ๒๕๖๕

ปฏิทินงานถวายผ้ากฐิน วัดบุญญาวาส และวัดสาขา ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ สวนป่าเมตตาธรรม  อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ วัดเขาโอภาส  อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ วัดป่าพระธาตุจอมกิตติ  อ.เชียงกลาง จ.น่าน
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ที่พักสงฆ์ป่ามหาวัน  อ.ภูเพียง จ.น่าน
วันพฤหัสฯ ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักสงฆ์พุทธาวาส  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วัดบุญญาวาส  อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี